4. Regionalny Konkurs Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”

image
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszamy do udziału w 4. edycji Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legendy Jury”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niezależnie od wieku.

 

Zgłoszone do konkursu legendy muszą być autentyczne, należy podać źródło ich pozyskania. Legendy, podania, bajki mogą być zapisane językiem literackim lub gwarą.

 

Teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk) należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 1997-2003 lub mailem na adres rok@rok.czestochowa.pl oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A4 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres organizatora:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

w terminie do 1 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Finał konkursu odbędzie się 16 czerwca 2018 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Poczesnej.

 

Szczegóły na stronie ROK >>>
Wydarzenie FB >>>

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.