24. Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

image
Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych oraz twórców ludowych. Ma na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocnym – dokumentowanie zanikających zwyczajów i obrzędów.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. przedszkolaki
2. klasy I-III
3. szkoły podstawowe, klasy IV-VII
4. gimnazjaliści i szkoły średnie
5. dorośli

Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów. Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali. Mogą je składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia. Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane. Te niespełniające tytułowych kryteriów (niebędące palmą, pisanką, marzanną) nie będą oceniane. Należy je składać do 16 marca 2018 w:
Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34-355-50-55
lub
Regionalnym Ośrodku Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34-365-59-50

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 25 marca 2018 w hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.

 

szczegóły na stronie:

ROK >>>

współpraca:
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie