8. Konkurs Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”

image
W tej edycji konkursu Muzeum Częstochowskie chce zaprezentować dwie dziedziny sztuki ludowej: wycinankarstwo i koronkarstwo, stąd nazwa – „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”.

Po raz drugi konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób zajmujących się wycinanką z papieru i koronką w wymiarach – tradycyjnym i inspirowanym kulturą ludową. Celem konkursu jest popularyzacja wytworów sztuki ludowej i inspirowanej kulturą tradycyjną. Jest on też odzwierciedleniem przemian, jakie zachodzą we współczesnej kulturze ludowej oraz kulturze inspirowanej kultura ludową. Na wystawie pokonkursowej zostaną zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace. Wystawie towarzyszyć będzie bogato ilustrowany katalog.