18. Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015

image
ROK w Częstochowie zapraszamy do udziału w konkursie Cyberfoto 2015. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce.

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji, opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświęcone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.

www.cyberfoto.czest.pl