Sesja naukowa „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”

Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki – Oddział Górnośląski w Katowicach zapraszają w dniach 20-21 września 2018 roku na sesję naukową zorganizowaną w ramach obchodów 660-lecia miasta Będzina pt.: „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego”. Sesja naukowa odbędzie się w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie.
image

Pracownicy naukowi przygotowali szereg wykładów, podczas których podzielą się swoimi spostrzeżeniami, nie tylko na temat Pałacu Mieroszewskich, jego założeń architektonicznych i dekoracji malarskich, ale również podejmą dyskusję dotyczącą innych założeń pałacowo-parkowych z terenu województwa śląskiego. Dziedzictwo, rewitalizacja, konserwacja – te kwestie niewątpliwie będą towarzyszyć dwudniowej sesji naukowej.

 

20 WRZEŚNIA 2018 (czwartek)

9.00 – 9.30 rejestracja uczestników

9.30 powitanie gości przez organizatorów

9.45 wystąpienie Prezydenta Miasta Będzina

10.00 – 11.30

· prof. dr hab. Ewa Chojecka Pałace i dwory górnośląskie doby nowożytnej: zagubione / odkrywane „Lieux de Mémoire”

· Irena Kontny (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Dekoracje malarskie w pałacu Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie

· Katarzyna Mrowiec (pracownia konserwatorska) Prace konserwatorskie przy polichromiach w pałacu Mieroszewskich w Będzinie w latach 1958–2000

· Małgorzata Hałasik (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Muzeum Zagłębia w Będzinie) Pałac gzichowski w Będzinie, jego dzieje i ocena wartości

11.30 – 12.00 dyskusja i przerwa kawowa

12.00 – 13.15

· dr hab. Irma Kozina (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach) Nowożytne pałace górnośląskie – dziedzictwo niechciane? Problem zachowania dawnej architektury pałacowej w aspekcie współczesnej doktryny konserwatorskiej

· Joanna Klęczar-Déodat (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski) Dzieło architektoniczne a rzeczywistość na przykładzie zamku w Czańcu

· Ewa Pokorska-Ożóg (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach) Nowe życie w Tarnowicach Starych – rewitalizacja obiektu zabytkowego

13.15 – 14.45 dyskusja i przerwa kawowa

14.45 – 16.00

· Martyna Walker (Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) Wczesnoklasycystyczne założenie pałacowo-parkowe w Szczekocinach

· Agnieszka Ociepa-Weiss (Muzeum Miejskie w Tychach) Pałac myśliwski w Tychach

· Marta Dąbrowska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej) Bażantarnia w Porębie koło Pszczyny wzniesiona w 1800 roku dla Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless, wraz z założeniem leśno-parkowym

16.00 – 16.30 dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia sesji

16.30 – 18.30

· fakultatywne zwiedzanie Muzeum Zagłębia w Będzinie: Pałacu Mieroszewskich, Zamku i Wzgórza Zamkowego, Domu Modlitwy Mizrachi

18.30 wieczór towarzyski

 

21 WRZEŚNIA 2018 (piątek)

9.30 – 10.30

· Bogusław Małusecki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach) Obraz rezydencji w okolicy Gliwic w świetle archiwaliów i materiałów drukowanych do 1945 roku

· Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) Plany miejskiego pałacu hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt w Cieszynie z 1840 roku

10.30 – 11.15 dyskusja i przerwa kawowa

11.15 – 12.30

· dr Grzegorz Madej (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) Ogród zamkowy książąt Sułkowskich w Bielsku w XVIII-XX wieku

· Dorota Firlej (Muzeum Miejskie w Żywcu) Dzieje założenia zamkowo-parkowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Starykoń (1678–1838)

· Ilona Gajda (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O. Górnośląski, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu) Zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Historia założenia

12.30 – 14.00 dyskusja i przerwa kawowa

14.00 – 17.00 przejazd do Koszęcina, późnoklasycystyczna rezydencja Ludwika Filipa von Hohenlohe-Ingelfingen, podsumowanie sesji

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz