Wystawa „Tanceba” w Galerii Bielskiej BWA

Wystawa „Tanceba” dotyka zagadnienia pamięci miejsca, w którym znajduje się galeria.
image fot. Malgorzta Łuczyna, Jacek Zloczowski, materiały prasowe organizatora

Wernisaż:

czwartek, 11 maja, godz. 18.30

Patrícia Corrêa (Portugalia) – performans pt. „613 nasion"

Matthias Seitner (Austria) – wizualizacje 3D bielskiej synagogi

 

Finisaż:

czwartek, 22 maja, godz. 18.00

Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski – podsumowanie projektu

Jacek Proszyk - „Duchowość miejsca" – opowieść o bielskiej synagodze

koncert (plac obok Galerii Bielskiej BWA)

 

W latach 1881-1939 w miejscu obecnej Galerii Bielskiej BWA stała synagoga – żydowski dom modlitwy – zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939 roku. W latach 60. XX wieku na jej gruzach wybudowano gmach galerii. Posunięcie to było wówczas podyktowane między innymi próbą zatarcia pamięci o pierwotnej budowli przez ówczesne władze oraz w pewnym sensie „zablokowania" przestrzeni i niedopuszczenia do powstania koncepcji odbudowy synagogi.

 

Wystawa jest swego rodzaju studium przypadku miejsca obecnej galerii sztuki współczesnej. Z jego pomocą chcemy przyjrzeć się zagadnieniu tworzenia tożsamości miejsca oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa kontekst historyczny, stratyfikacja nowych znaczeń i funkcji, oraz rodzaje relacji i napięć między tymi znaczeniami.

 

Tytuł Tanceba, wywodzi się z hebrajskiego skrótu: ה.ב.צ.נ.ת [TNCBH]. Jest to sentencja nagrobna, która w luźnym tłumaczeniu brzmi: Niech jego/jej dusza będzie zachowana w pamięci żyjących. Wykorzystując zapis historyczny, materiały źródłowe, rozmowy, wywiady i obserwacje, staramy się dotrzeć do znaczenia tego miejsca. Zadajemy pytanie o sposób, w jaki zmienia się odbiór społeczny miejsca wraz ze zmianą jego przeznaczenia. Sposób, w jaki wydarzenia mogą naznaczać, piętnować, wpływać na wymowę miejsca i jego odbiór społeczny. Czy istnieje coś takiego jak „pamięć miejsca"? Czy zgodnie z teorią fenomenologii miejsca Christiana Norberga-Schulza każde miejsce ma swoje genius loci, a co za tym idzie - postrzegamy miejsce w sposób statyczny, jako funkcję cech emanujących ze środowiska fizyczno-przestrzennego, a może, jak chce Yi-Fu Tuan, miejsce to termin oznaczający wyłącznie doświadczenie wewnętrzne?

Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski, kuratorzy wystawy

 

Artyści:

Patrícia Corrêa (Portugalia), Emilia Kina, Małgorzata Łuczyna, Szymon Nowak, Filip Rybkowski, Jacek Złoczowski

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz