XXIII GMINNY PRZEGLĄD DOROBKU KULTURALNEGO "TON 2005"


Największa impreza kulturalna w gminie, której celem jest
zaprezentowanie dorobku lokalnych zespołów, kół zainteresowań,
warsztatów i innych form działalności artystycznej.
Exception: Form_Comment::__construct reqire form_id param