Szkolenie „Fundusze unijne na lata 2014-2020. Źródła dofinansowania działalności kulturalnej”

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną, które odbędzie się 17 marca o godz. 9.00.
image

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości. Także fundusze krajowe i prywatne stanowią dodatkowe źródła finansowania. Zarówno wiedza jak i praktyka w korzystaniu z różnorodnych źródeł finansowania ułatwiają ich zdobywanie. Doświadczenia pracowników sektora kultury są w tym zakresie bardzo różnorodne a spotkanie będzie okazją do ich wymiany. Proponowane zajęcia będą miały w przeważającej części charakter informacyjny. W zależności od potrzeb uczestników, istnieje możliwość zorganizowania kolejnych zajęć szkoleniowych, bardziej nastawionych na praktykę.

Szkolenie poprowadzą:

Rafał Dadak, doradca ds. funduszy, trener: 6 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Program Kultura, NMF-EOG, RPO WSL, PROW, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. doradza NGO w sprawach administracyjnych i prawnych oraz dofinansowań. Pracował w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Mgr administracji. Studia podyplomowe „Zarządzanie Projektem Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Szkolenie z Prawa autorskiego i zastosowania licencji Creative Commons (CC) w Centrum Cyfrowym Projekt Polska. Od 2006 w III sektorze.

Agnieszka Dadak, menadżer projektów, trener - 8 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (w ramach PIW EQUAL, LdV - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, PO FIO, ASOS). Od 2006 r. Członek Zarządu Baltic Network. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional. Rekomendacja trenerska; Ukończone 160-godzinne szkolenie „Trener w organizacji" w ramach projektu „Trener Sukcesu" (2013 - 2014). Od 2002 w III sektorze. Mgr psychologii; studia podyplomowe „Zarządzanie Projektem Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Szczegółowa oferta szkolenia oraz karta zgłoszenia w załącznikach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz