Warsztaty „Teatralne laboratorium”

image
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na warsztaty „Teatralne laboratorium”, które odbędą się od 22 do 23 marca. Celem warsztatów jest nauka praktycznych umiejętności z zakresu pracy aktorskiej i reżyserskiej.

 

 

 

program:

 

1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.

Zakres tematyczny:

Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa.

Prezentacja różnorodnych technik aktorskich.

Nauka pracy z partnerem scenicznym.

Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych.

Kształtowanie świadomości scenicznej.

Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej, antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.

 

2. Praktyczne podstawy pracy teatralnej.

Zakres tematyczny:

Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki).

Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym.

Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania.

Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała.

Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu.

Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.

 

3.Podstawy reżyserii.

Zakres tematyczny:

Reżyser a aktor. Ukazanie relacji.

Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania).

Nauka analizy rytmu scenicznego.

 

4. Etiuda, przedstawienie

Zakres tematyczny:

Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej.

Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej. 

Czas trwania kursu: 15 godz. lekcyjnych

 

Kurs prowadzi Michał Rzepka - reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, Open Różewicz Festiwal, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Maski” w Poznaniu, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Teatrze Studyjnym i Teatrze Nowym w Łodzi czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.Facebook

miejsca kultury