Sławomir Jodłowski „Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Regionalny Ośrodek Kultury oraz Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na wystawę fotografii Sławomira Jodłowskiego.
image

Sławomir Jodłowski – członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu RP, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. Od ponad 30 lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami.

 

Przy Galerii ArtFoto działa studio fotograficzne, gdzie pod kierunkiem Sławomira Jodłowskiego szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotograficy. Jest kuratorem Galerii ArtFoto działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Prezentuje tutaj fotografię polską i zagraniczną, promuje zarówno twórców znanych, jak i rozpoczynających karierę artystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ArtFoto przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce, nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych.

 

W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak: Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików, a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych. W sumie zorganizował ponad 300 wystaw fotograficznych.

 

Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii Fotopobudka w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

 

Jest pomysłodawcą i komisarzem najstarszego i największego w Polsce Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto”, który odbywa się od dwudziestu lat. Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową.

 

Jest współzałożycielem Jurajskiego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, którego celem jest popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii, wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków (aktualnie 65 osób), spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży.

 

Współpracuje z wieloma fotografikami i galeriami zagranicznymi, co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie.

 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Fotografii w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu” (jej promotorką była Urszula Czartoryska) została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne.

 

Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej, m.in. „Foto Pozytyw”. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna nieobecność” w Mediolanie.

 

Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (2013). Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego „Jurajskie fotoklimaty”.

 

 


ROK w Częstochowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz