Wystawa: „Przybyliśmy z Polski... Wkład Żydów polskich w budowę i rozwój Państwa Izrael”

Wystawa jest wynikiem trwałej współpracy dwóch krakowskich uczelni: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Beit Berl College w Izraelu. Prezentowana ekspozycja jest wyjątkową okazją do ukazania roli jaką odegrali Żydzi polscy w budowaniu społeczeństwa i kultury Izraela.
image fot. materiały prasowe organizatora

Żydzi żyją w Polsce od wielu wieków, tworząc znaczące ośrodki życia i dziedzictwa żydowskiego. Nie do przecenienia jest również ich wkład w kulturę polską, naukę, gospodarkę jak i inne aspekty życia społecznego. Od połowy XIX wieku, polscy Żydzi zaczęli emigrować do Erec Izrael (Ziemi Izraela) z uwagi na sytuację polityczną, w wyniku rozwoju idei syjonistycznej, z powodu wzrostu nastrojów antysemickich, a także ze względów religijnych. W XX wieku fale emigracji żydowskiej z Polski miały szczególne znaczenie –zarówno te z lat trzydziestych, następnie te będące pokłosiem Holokaustu, oraz przede wszystkim te, które nastąpiły po utworzeniu Państwa Izrael (1948). W swojej nowej ojczyźnie, polscy Żydzi aktywnie włączyli się w budowę i rozwój państwa wpływając na wszystkie aspekty życia politycznego, rozwój armii, osiągnięcia kulturalne i ekonomiczne.

 

Wystawa ta prezentuje najważniejsze etapy procesu emigracji polskich Żydów do Izraela i przedstawia zarówno rys historyczny jak i wiele osobistych historii ilustrujących losy emigrantów.

 

Kuratorzy wystawy:
Dr Batya Brutin - Beit Berl College, Izrael
Dr Ewa Węgrzyn - Uniwersytet Jagielloński
Mgr Katarzyna Odrzywołek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Grafika:

Mgr Aiala Wengrowicz Feller - Beit Berl College, Izrael
Hanna Zakai Carmel - Beit Berl College, Izrael

Kuratorzy naukowi:

Prof. Amos Hofman - Beit Berl College, Izrael
Prof. Kazimierz Karolczak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Łukasz Tomasz Sroka - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Leszek Hońdo - Uniwersytet Jagielloński
Dr Anna Jakimyszyn - Uniwersytet Jagielloński

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz