Wystawa: „Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy”

Wystawa „Goci, Barbarzyńscy zdobywcy Europy” –  w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, najnowsze publikacje naukowe, rekonstrukcje i prezentacje, ale przede wszystkim o zabytki pozyskane na stanowiskach archeologicznych – przybliży ten jeden z najbardziej znaczących ludów schyłku starożytności.
image Zbliżenie na kolię w trakcie badań wykopaliskowych na cmentarzysku w Opaleniu Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, fot. M. Pietrzak, materiały organizatora

Ponad siedem wieków historii Gotów odcisnęło wyraźne piętno na dziejach naszego kontynentu. Ich przemarsz przez Europę był jednym z impulsów przyczyniających się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i stworzenia na jego gruzach nowego ładu – państw wczesnośredniowiecznych

 

Na wystawie będzie można zobaczyć wiele eksponatów związanych z kulturą gocką na terenie Polski, ale również Europy. Najbardziej spektakularne zabytki stanowić będą egzemplarze gockiej biżuterii oraz elementów stroju, w postaci kolii z paciorków szklanych i bursztynowych, srebrnych zapinek i bransolet czy brązowych okuć pasa. Nie mniej ciekawe dla widzów z pewnością okażą się wyroby rzemiosła w postaci toczonych na kole naczyń glinianych, kościanych grzebieni czy unikatowych kości i żetonów go gry. Dowodem rozległych kontaktów handlowych i kulturowych Gotów będą importowane, a odkrywane na stanowiskach archeologicznych na terenie Polski, m.in. rzymskie monety srebrne, szklane pucharki czy brązowe naczynia. Ekspozycję wzbogacą również rekonstrukcje stroju, a także pochówku zbiorowego ze śladami rytualnych obrzędów, odkrytego na cmentarzysku w Masłomęczu. Zwiedzający będą mogli także obejrzeć projekcje filmu „Prace archeologiczne w Pruszczu Gdańskim”, który przybliży  niezwykłe stanowiska kultury wielbarskiej odkryte w tej miejscowości .

 

Otwarcie ekspozycji połączone zostanie z  wykładem „W drodze ze Skandynawii do Rzymu – gocka cywilizacja nad Bugiem”, który wygłosi  Barłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Prezes Stowarzyszenia Wioska Gotów w Masłomęczu.

 

Kuratorzy wystawy: Monika Michnik i Radosław Zdaniewicz z Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach.

 

Malarska rekonstrukcja stroju kobiety z cmentarzyska w Opaleniu Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, J.-Glinkowska-Kowalewska

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook