Aga Piotrowska – Quassary

Wystawa „Quassary” prezentuje najnowsze instalacje, rysunki oraz obiekty Agi Piotrowskiej, eksplorujące pojęcie „sieci-kłącza”, które autorka proponuje jako model adekwatny do opisu obecnej wiedzy medycznej.
image fot. materiały organizatora

Formy graficzne i przestrzenne przenikają się wzajemnie, przekładając język paranaukowej analizy na język sztuki. Biopolityka, socjologia, zjawiska kulturowe, struktury wizualne czy dyskurs sztuki zaczynają tworzyć jedno kłącze. Niejednoznaczne i nieoczywiste.

 

Eksponowane na wystawie prace są częścią doktoratu realizowanego przez autorkę na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a proponowany model sieci-kłącza jako metody opisu aktualnej wiedzy medycznej został szczegółowo przedstawiony w części teoretycznej pt. „Aegrum corpus quassari etiam lenibus solet offensis. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny” (Chore ciało zwykło drżeć nawet pod lekkim dotykiem. Alfabetyzm i analfabetyzm zdrowotny).

 

Aga Piotrowska – ur. 1985 roku w Zabrzu, artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie doktorantka na tej uczelni. Mieszka i pracuje w Katowicach. Jest wszechstronną artystką, do zakresu jej praktyk zalicza się malarstwo, rysunek, tworzenie neonów, obiektów, instalacji i wideo. Buduje atrapy i sieci. Zajmuje się krytyką dyskursów i praktyk medycznych. Ujawnia partykularne cele i nadużycia jakie stoją za bardzo ściśle określaną definicją zdrowia jednostki, zdrowia publicznego a także jego przejawów i granic. W 2016 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów za osiągnięcia naukowe i artystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W 2013 roku zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała nagrodę publiczności w ramach 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013”. Stypendystka programu „Kultura Polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza (2013). Brała udział wystawach w kraju i za granicą.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz