Akademia Sztuki Wideo

Muzeum Śląskie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Akademia Sztuki Wideo. Z Anną Konik rozmawia prof. Ryszard Kluszczyński.
image

Twórczość Anny Konik, manifestująca się w ostatnich kilkunastu latach przede wszystkim w postaci instalacji wideo, zajmuje w przestrzeni sztuki w Polsce bardzo specyficzne, odrębne miejsce. Tworzone przez nią dzieła mają charakter transgresyjny i transdyscyplinarny, sytuują się na pograniczach albo też wspólnych obszarach różnych dziedzin twórczych. Artystka powołuje do istnienia formy złożone i niejednorodne, łączące w sobie atrybuty zwykle rozproszone w różnych sferach aktywności społecznych. Proponuje w swej twórczości nową postać hybrydycznego, transgresyjnego doświadczenia audiowizualnego i doświadczanego świata. Procesy przekraczania i przezwyciężania przeciwieństw stają się źródłami energii, z której wyłania się sztuka Anny Konik, z której kształtują się jej formy, sensy, estetyka. Jej wartości artystyczne i zarazem społeczne.

 

Spotkanie potrwa do godz. 19.30.

 


 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz