Performatywny Magazyn: Pozdrowienia z Katowic

„Performatywny Magazyn” to nowy projekt Muzeum Śląskiego, w ramach którego powstanie instalacja związana z KWK Ferdynand (później Katowice) pt. „Pozdrowienia z Katowic”. Autorki w swojej wizji artystycznej nawiązują do pocztówek z końca XIX i początku XX stulecia oraz panoramy Katowic z czasów rozkwitu miasta prze­mysłowego, którego stałym elementem był gęsty dym pochodzący z kopalń.      
image

W pierwszej odsłonie instalacji przygotowanej w dawnym magazynie odzieżowym od 14 lipca do 17 września będzie można się przyjrzeć się związkom przeszłości i teraźniejszości w projekcie Aleksan­dry Czupkiewicz i Marii Wawer. Spoj­rzeniu wstecz towarzyszyć będzie współczesna forma wyrazu. Integralną częścią instalacji jest wideo-art Jakuba Lecha. Zrewitalizowane obiekty z ery przemysłowej zostały tu ukazane podczas wydobycia surowców, w rzeczywistości minionej. Ówczesny odbiór, wrażenia i od­czuwanie w mieście przemysłu w czasach obecnych są ulotne i niemożliwe do powtórzenia. Gęsty dym i zamglony obraz przywracają aurę ośrodka przemysłowego z przeło­mu XIX i XX wieku, a jednocześnie komentują krytycznie otaczającą nas miejską rzeczywistość.

 

Instalacji towarzyszyć będą warsztaty dla rodzin z dziećmi, które mają na celu nie tylko rozwijać kreatywność, ale również uwrażliwiać na otaczającą rzeczywistość przemysłowego krajobrazu.

 

Spotkania towarzyszące prezentacji:

 

  • Performatywny Magazyn: Pozdrowienia z Katowic - warsztaty dla rodzin z dziećmi

godz. 12.00, sala ekspozycyjna CSP, wstęp 7 zł od dziecka, opiekunowie uczestniczą w warsztatach bezpłatnie

 

  • 15 lipca, „Teraz budując zacznę od dymu z komina” - warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 lat

Tytuł nawiązuje do wiersza Leopolda Staffa „Podwaliny`'. Zajęcia opierające się na pobudzeniu wyobraźni i kreatywności będą połączone z działaniami manualnymi, w ramach których zajmiemy się projektowaniem… dymu.            
Prowadzenie: Natalia Rowińska, Joanna Major – architektki w Maćków Pracowni Projektowej oraz Aleksandra Czupkiewicz i Maria Wawer

 

  • 2 września, „Eko-twory” - warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat

W ramach warsztatów edukacyjnych razem z uczestnikami zgłębimy tajemnice węgla: skąd pochodzi? jak go pozyskujemy? jakie są jego właściwości?                   

Prowadzenie:Małgorzata Nosal – Mała Niedźwiedzica

 

„Performatywny Magazyn” to projekt przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją artystyczną drogę, realizujących działania z zakresu wideo-artu, instalacji przestrzennych, projektów performa­tywnych oraz angażujących lokalną społeczność akcjami site-specific.

 

Ostateczna forma prezentacji zrealizowanej w ramach „Performatywnego Magazynu” będzie wizją twórcy, ale zostanie wypraco­wana w ramach konsultacji pomię­dzy przedstawicielami Muzeum i artystą, który w trakcie całego procesu pełnić będzie nadzór autorski nad podjętą realizacją. Wykorzystując potencjał tkwią­cy w działaniach artystycznych, chcemy spojrzeć na wielo­wymiarowe dziedzictwo naszego regionu z perspektywy młodych osób, które razem z nami zechcą podjąć się trudu reinterpretacji zagadnienia o ponadregionalnym znaczeniu.

 

Wybór arty­stów, którym powierzona zostanie realizacja kolejnych części projektu, będzie dwojaki. Z jednej strony twórca może zostać wyłoniony na drodze konkursu, w którym uczestniczyć będą mogli studenci i absolwenci uczelni wyż­szych, ze szczególnym uwzględnie­niem tych o profilu artystycznym. Z drugiej – Muzeum może zaprosić twórcę (lub zespół), który w ramach rezy­dencji artystycznej przygotuje swój projekt. Zapewni to różnorodność realizacji, które powstaną w ra­mach „Performatywnego Magazynu”, a jednocześnie pozwoli początkującym artystom zaistnieć w świecie sztuki.

 

Koordynator: Magdalena Czerny-Kehl

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz