Roman Maciuszkiewicz „Miasto widziałem różne i ciche...”

Przewodnim motywem ekspozycji Romana Maciuszkiewicza jest miasto. Zobaczymy prace z różnych okresów twórczości artysty, koncentrując się jednak na dwóch ostatnich cyklach: „Tam...” oraz „Miasto różne”.  
image Roman Maciuszkiewicz, z cyklu „Tam…”, olej, płótno, 2014

Przez trzydzieści pięć lat usiłuję dowieść sobie i tym, którzy oglądają moje obrazy, że malarstwo jest nie jest tylko przeżyciem estetycznym, ale także (a może przede wszystkim) przeżyciem duchowym. Proponuję wędrówkę po tym obszarze sztuki, który zasiedlają wizjonerzy, niepoprawni marzyciele i tropiciele tajemnicy, który odwiedzają fantaści, wieczni podróżnicy, opowiadacze snów i niegroźni szaleńcy, któremu sprzyja magia i zamykanie oczu.

 

Roman Maciuszkiewicz

Wystawa jest refleksją nad fenomenem miasta – próbuje przedstawić je w sposób monumentalny i kameralny; przedstawić miasto niecodzienne i enigmatyczne, współczesne i mityczne zarazem; miasto przyjazne i groźne, moloch i labirynt. Oprócz obrazów elementem ekspozycji będzie instalacja „Pracownia malarza”.

 

Roman Maciuszkiewicz ur. 1955 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1980. Do tej pory zorganizował 38 wystaw indywidualnych, brał udział

w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu realizując prezentacje indywidualne konstruuje je

tematycznie; ważniejsze to: „Metropolis”, „Fabryka snów”, „Imaginacje”, „Symetria”, „Nocą”, „Tam...”, zamykając prace w cykle, które wzajemnie się uzupełniają, przenikają i są pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90. ub. wieku krótko zajmował się performance i obiektami sztuki, współpracując z grupą „4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk).

 

Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach 1993–2001 współredagował pismo kulturalne „Opcje”, publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim („Exit – Nowa Sztuka w Polsce”), jak i regionalnym („Śląsk”) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany „Obrazy. Intuicje. Imaginacje”.

 

W dorobku artystycznym ma także teksty literackie, głównie opowiadania oraz poezje, publikowane w ogólnopolskich pismach literackich („Fraza”, „Dekada Literacka”, „Fa­Art.”, „Akant”, „Poezja dzisiaj”) oraz słuchowiska radiowe. Jedno z nich, „Sześć dni tygodnia”, będące swoistym przewodnikiem po najważniejszych „­izmach” sztuki XX w., zostało zrealizowane w katowickiej rozgłośni Polskiego Radia i uzyskało nominację do finału w 2. Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i TV Sopot w 2002 roku. Radio Katowice wyemitowało kilka audycji z jego udziałem, prezentując twórczość plastyczną oraz literacką, TVP Katowice – dwa filmy.

 

W 2006 roku zrealizował scenografię do „Makbeta” W. Szekspira dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, za którą otrzymał doroczną nagrodę Złota Maska (wspólnie z reżyserem spektaklu). Od 2002 roku pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

W latach 2002–2009 wykładał w ASP w Katowicach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz