Wełnowiec-Józefowiec – Dzielnica Katowic

Wystawę składającą się z unikalnych archiwalnych fotografii opatrzonych szkicem historycznym będzie można zobaczyć od 19 grudnia w gmachu głównym Muzeum Historii Katowic.
image

Obecny Wełnowiec powstał z połączenia kilku osad, mających różne struktury organizacyjne, których początki sięgają XVII, a nawet XIX wieku. Tereny te miały początkowo luźną zabudowę. Dopiero z powodu intensywnego rozwoju górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa cynku w XIX wieku dzisiejszy Wełnowiec zabudowano koloniami robotniczymi. Począwszy od lat 50. XX wieku domy zaczęto stopniowo wyburzać, a w ich miejsce powstały nowe osiedla – Słoneczna, Nowotki – Szczecińska (obecnie Mikusińskiego), Kotlarza.

 

Oprócz kopalń i zakładów cynkowych na terenie Wełnowca działały także inne duże wytwórnie przemysłowe, m.in. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Odlewnia Że-laza „Rapid”, Zakłady Optyczne „Iwoka” (po wojnie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „Op-ta”) oraz wiele mniejszych firm produkcyjnych i usługowych.

 

We wcześniejszych okresach aż do II wojny światowej istniały w Wełnowcu tylko szkoły podstawowe. Dopiero później otwarto szkołę przy Zakładach Cynkowych, a obecnie czynne są następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki, mieszcząca się w 2 budynkach – jednym przy ul. Dekerta, drugim przy ul. Józefowskiej, Gimnazjum nr 9 im. R. Traugutta oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego.

 

W dzielnicy działają 2 parafie – św. Józefa Robotnika i NMP Wspomożenia Wiernych.

 

Od XIX wieku bujnie rozwijało się w Wełnowcu życie społeczne. Działają organizacje zarówno religijne, jak i świeckie – społeczne, śpiewacze. polityczne, paramilitarne i sporto-we. Również dzisiaj mieszkańcy starają się bardzo promować swoją dzielnicę i dbać o jej rozwój.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz