Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, przedstawicielami świata literatury, tłumaczami, twórcami, mistrzami polszczyzny – osobami i instytucjami, którym los promocji języka i literatury polskiej leży na sercu.
image

Swą działalność zaprezentują czołowe polskie wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci VI Światowego Kongresu Polonistycznego, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – będą mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Będzie to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego.

 

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowana jest w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów (22-25.06.2016) – największego i najważniejszego w ostatnim ćwierćwieczu wydarzenia w skali świata promującego obraz Polski, polską kulturę i język. Celem Kongresu jest spotkanie krajowych i zagranicznych polonistów, podkreślenie idei polonistyki bez granic. To wyjątkowe forum będzie zatem elementem VI Światowego Kongresu Polonistów w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook