Jak to na Rudzie bywało...

Spektakl plenerowy w formie parateatralnego spaceru, nawiązujący do dawnych zwyczajów i tradycji Rudy Śląskiej.
image

Fabuła oparta na wspomnieniach mieszkańców, z udziałem uczestników warsztatów teatralnych.

 

Działania w ramach projektu „Zaczarowane podwórka”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz