Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – edycja II/2018

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku.
image

Pogram ten to inicjatywa, której celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Sosnowca,
  • inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych,
  • promocja walorów artystyczno-kulturalnych Sosnowca,
  • rozwój inwencji twórczej w dziedzinie kultury,
  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.


Wnioski oceniać będzie komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty będą realizowane we współorganizacji z MDK Kazimierz.

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK Kazimierz) a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków: 26 marca 2018, godz. 15.00. Termin realizacji przedsięwzięcia: 30 czerwca 2018. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

 

Dokumenty można pobrać tutaj.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz