Wystawa „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej”

Wystawa przygotowana z okazji 120-lecia Teatru Zagłębia. Jest doskonałą okazją aby zapoznać się z dziejami jednej z najważniejszych w mieście i regionie instytucji kultury, która rozpoczęła działalność zanim Sosnowiec formalnie stał się miastem.
image fot. materiały organizatora

Wystawa prezentuje pamiątki związane z najstarszymi dziejami Teatru Zagłębia oraz ukazuje dorobek artystyczny instytucji. Wśród materiałów archiwalnych znajdują się m.in. afisze teatralne z początku XX wieku, fotografie z przedstawień oraz pisma i protokoły z podpisami poszczególnych dyrektorów z okresu międzywojennego. Liczne zdjęcia ze spektakli, programy teatralne, projekty kostiumów i scenografii oraz kostiumy z lat 1956-1990 są cennym świadectwem pracy wybitnych reżyserów, aktorów i scenografów sosnowieckiej sceny. Ekspozycja nawiązuje również do artystycznej działalności Tadeusza Kantora, zwracając uwagę na jego powiązania z Sosnowcem. Jedna z części wystawy ukazuje fotografie autorstwa Macieja Stobierskiego, Jerzego Łakomskiego i Jerzego Chrapki, będące świadectwem ostatnich pięciu lat działalności teatru. Odwołuje się także do ważniejszych realizacji scenicznych, za które zespół zdobył w ostatnich latach liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz