Adam Sikora „Nigredo”

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na wystawę fotografii Adama Sikory „Nigredo ścichłem w chłodu”, którą będzie można oglądać od 20 października.
image fot. A. Sikora, materiały prasowe organizatora

Wystawa nawiązuje do pojęcia Nigredo. Początkowo Nigredo, inaczej Blakness, oznaczało rozkład oraz dekompozycję materii. Funkcjonowało w opisie przebiegu procesu alchemicznego, było jego wstępnym etapem rozpoczynającym proces uzyskiwania kamienia filozoficznego. Po wielu stuleciach do mechanizmów tego procesu oraz do nomenklatury jego opisu powrócił Carl Gustaw Jung. Zastosował pojęcie Nigredo do wyrażenia najgłębszego stadium depresji. Ten moment zanurzenia w mroku psychicznego cierpienia i rozkładu energii libido był niezbędnym warunkiem do ponownego scalenia zdeintegrowanej osobowości. Na poziomie symbolicznym postać Chrystusa zstępującego do grobu, aby później doświadczyć rezurekcji, jest opisem tego procesu. Tak jak bez symbolicznej śmierci i zstępowania w mrok grobu nie byłoby możliwe Zmartwychwstanie, tak w celu odzyskania równowagi pomiędzy treściami nieświadomymi i świadomymi konieczne jest przeżycie momentu dekompozycji i rozpadu.

 

Wystawa Nigredo jest próbą wizualnej interpretacji tego pojęcia, odwołuje się również do rozbudowanej warstwy symbolicznej ilustrującej charakter i przebieg tego procesu. Do próby odnalezienia obrazowego ekwiwalentu tego pojęcia użyłem przetworzonych fotograficznie rysunków oraz fotografii. Większość zdjęć związana jest z filmem Powrót Giganta. Film ten również stanowi próbę opisu procesu Nigredo, przedstawia bohatera który dotknięty rozpaczą, depresją, melancholią doznaje procesu powolnego rozpadu. W warstwie narracyjnej filmu jest to tylko jedno z wielu podejmowanych zagadnień. Wystawa Nigredo stanowi zatem rodzaj przypisu do filmu, jest obrazową grą z wieloznacznością tego pojęcia.

 

Adam Sikora – operator filmowy najbardziej znany jako twórca zdjęć do filmów, w tym Lecha Majewskiego, Jerzego Skolimowskiego, serialu „Boża podszewka 2” oraz wielu spektakli teatru telewizji. Z zamiłowanym fotograf.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz