Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to miejsce niezwykłe. Stara, utrzymana w klimacie XIX w. drukarnia, przenosi licznie ją zwiedzających w świat dawno zapomniany. Oświetlane świecami i lampami naftowymi pomieszczenia tworzą atmosferę, jaka towarzyszyła pierwszym powstającym tu drukom. Przewodnik snuje opowieść, a słuchający widzą oczami wyobraźni pochylone nad kasztami postacie dawnych zecerów, układających mozolnie z pojedynczych czcionek, w ciszy i skupieniu kolumny opasłych ksiąg. Chwiejne płomyki świec tworzą ten obraz tak realnym, że zwiedzający chłoną opowieść w bezruchu, by nie przeszkadzać krzątającym się cieniom.

 

Powstała w 2004 r. pracownia graficzna spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie szkolnictwa. Organizowane warsztaty graficzne uzupełniają program kształtowania plastycznego młodzieży. Pozwalają na zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami graficznymi. Umożliwiają też realizację projektów graficznych, które powstają w trakcie prowadzonych zajęć. Wykonane matryce odbijane zostają samodzielnie na starej prasie graficznej.

 

Muzeum Drukarstwa stale współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie.


Exception: Form_Comment::__construct reqire form_id param

Facebook