Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie ochrony, tworzenia, rozwoju i upowszechniania kultury, mającą na względzie rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Goleszów oraz osób przebywających na jej terenie.


Exception: Form_Comment::__construct reqire form_id param

Facebook