Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

image

Do podstawowych jej zadań należą:

  • rozbudzanie, rozpowszechnianie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych,
  • kształtowanie nawyku aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, organizacja konkursów, wystaw, wernisaży,
  • kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego i ludowego,
  • rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.

 

Działa tutaj Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Starokrzepice (reaktywowana w 2000). Należy do niej młodzież miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum, która swój obecny poziom edukacji muzycznej zawdzięcza uczęszczaniu na zajęcia prowadzone przez instruktorów kształcących poszczególne sekcje muzyczne. Ponadto działa tu Orkiestra Dęta z Krzepic (od 1922) i Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych (od 1917).

 

W GOK prowadzone są także zajęcia kółka teatralnego, kółka plastycznego, młodzieżowej sekcji dziennikarskiej, zajęcia wokalno-muzyczno-teatralne, sekcja taneczna mażoretek (grupa młodsza i starsza) oraz zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: dętych (blaszanych, drewnianych i perkusyjnych) oraz na pianinie.

 

W ramach GOK działa Młodzieżowa Świetlica Kulturalna Kreaty-wka, w której odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Jej ideą przewodnią jest hasło „Działamy kreatywnie, myślimy pozytywnie”, które z powodzeniem jest realizowane, chociażby dzięki angażowaniu się w różne akcje społeczne i wolontariaty.

 

Placówka organizuje również pokazy filmowe w sali kinowej.

 

GOK jest również współorganizatorem festynów, konkursów i przeglądów artystycznych na terenie całej gminy. Są to m.in. warsztaty folklorystyczne, Młodzieżowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Krzepic oraz uroczyste obchody świąt okolicznościowych.

 

Od 2008 roku GOK jest także wydawcą kwartalnego bezpłatnego biuletynu informacyjnego „Wiadomości Ziemi Krzepickiej”, który stanowi źródło informacji kulturalnych, sportowych, oświatowych i samorządowych.

 

GOK w Krzepicach na Facebooku >>>


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook