Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach

Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach zajmuje się promocją i upowszechnianiem filmu ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, a także zarządzaniem i administrowaniem kinami. Do najważniejszych zadań instytucji należy rozwijanie otwartej w 2000 roku Filmoteki Śląskiej, która gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały filmowe dotyczące województwa śląskiego. Silesia Film zajmuje się również tworzeniem regionalnej sieci kin studyjnych.


Exception: Form_Comment::__construct reqire form_id param

Facebook