Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK prowadzi działalność w zakresie promocji sztuki, upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, animacji kulturalnej i społecznej, rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, pracy z młodzieżą, edukacji dorosłych, rozwoju kapitału ludzkiego, walki z dyskryminacją.

Najważniejsze imprezy:

̶6 Raciborski Festiwal Sztuki Ciało.Duch.Miasto - międzynarodowe spotkanie sztuki site-specific w Raciborzu
̶6 Ciało.RUCH.Miasto - rewitalizacja przestrzeni poprzez taniec (długofalowy projekt)
̶6 Miasta przypominanie (długofalowy projekt, w tym działania Miasto, którego już nie ma, Miasto zabaw, Parku przypominanie)
̶6 The Task is to Ask (cykl paneli dyskusyjnych o współczesnej kulturze, sztuce i mieście)


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook