Towarzystwo Kulturalne Fuga

Towarzystwo Kulturalne Fuga, którego głównym celem jest kreowanie i promowanie różnych dziedzin życia artystycznego, powstało 13 stycznia 2007 roku z inicjatywy grupy gliwiczan oraz mieszkańców innych miast Śląska. Decyzja o powołaniu stowarzyszenia wyrosła z przekonania o istotnym wpływie organizacji pozarządowych na kształt kulturowego i społecznego krajobrazu lokalnego i ponadlokalnego.

Ludzie zaangażowani w projekty stowarzyszenia są związani w wielu przypadkach z uczelniami wyższymi w Katowicach (Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna, ASP), Gliwicach (Politechnika Śląska) i Bielsku Białej (Akademia Techniczno-Humanistyczna). Osoby te chcą stworzyć poprzez swoją działalność alternatywę dla propozycji kulturalnych oferowanych obecnie w niektórych miastach Śląska. Do grona członków należą również osoby posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Dlaczego FUGA? Słowo fuga niesie ze sobą wiele treści: wielogłosowość i różnorodność, spajanie i łączenie, oznacza ono w końcu ucieczkę. Wszystkie te określenia leżą u podnóża pomysłu na Towarzystwo Kulturalne Fuga. Jego członkowie chcą prezentować w sposób ciekawy i z możliwie jak najrozmaitszych punktów widzenia różnorodne formy sztuki. W swych prezentacjach spajać i łączyć odmienne sposoby wyrazu.

Statutowe formy działalności
1. organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów, wystaw, wykładów, spotkań literackich i innych imprez kulturalnych
2. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z upowszechnianiem sztuki
3. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach kulturalnych
4. udział w akcjach wymiany kulturalnej
5. zorganizowanie i prowadzenie serwisu internetowego
6.organizowanie prelekcji, odczytów, kursów, seminariów, dyskusji, sympozjów
7. opracowywanie i realizowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook