XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA O LAUR PLATERANKI


Konkurs poetycki skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Nagrodzone wiersze publikowane są w okolicznościowym tomiku.
Exception: Form_Comment::__construct reqire form_id param