Muzyczne czytadło | Filharmonia Dzieciom

26-30 października 2015, godz.: 8.30, 9.30, 10.30 i 11.30 >>

Klasycy wiedeńscy | Filharmonia Dzieciom

Muzyczne hocki-klocki | Filharmonia Dzieciom

Tropy Beethovena w Polsce | Filharmonia Dzieciom

8–12 lutego, godz.: 8.30, 9.30, 10.30 i 11.30 >>

Znaki muzyczne | Filharmonia Dzieciom

terminy audycji: 07-11 marca 2016, godz.: 8.30, 9.30, 10.30 i 11.30 >>

Stare gawędy i obrazy opowiadane muzyką | Filharmonia Dzieciom

4–8 kwietnia, godz.: 8.30, 9.30, 10.30 i 11.30 >>