DZIEŃ KARTOFLA

XVIII MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

JARMARK KROMOŁOWSKI

V DZIEŃ CHLEBA

XIX JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ

XIV OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE "DOŻYNKOWE GRANIE"

XII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

XIII KONCERT KAPEL PODWÓRKOWYCH

VI DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ