Lelów

153. rocznica bitwy pod Mełchowem

W Lelowie od kilku lat upamiętniane są kolejne rocznice bitwy pod Mełchowem z 1863 roku. Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości jest inscenizacja walk z okresu powstania styczniowego. >>

14. Święto Ciulimu – Czulentu. Lelowskie Spotkania Kultur

Festiwal kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu” ma przypominać wspólną historię Polaków i Żydów oraz pokazywać przenikanie się kultur. >>

152. rocznica bitwy pod Mełchowem

Uroczystości związane z rocznicą bitwy z okresu powstania styczniowego, których głównym organizatorem jest Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego.  >>

10. ŚWIĘTO CIULIMU-CZULENTU. LELOWSKIE SPOTKANIE KULTUR

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

Lelów / ul. Szczekocińska 31

9. ŚWIĘTO CIULIMU-CZULENTU. LELOWSKIE SPOTKANIE KULTUR

8. ŚWIĘTO CIULIMU - CZULENTU - LELOWSKIE SPOTKANIE KULTUR


1 2 3
>