Park Śląski

Chorzów / Aleja Różana 2

Pracownia Działań Twórczych w Chorzowie. Kumulator Artystyczny

Chorzów / ul. Poniatowskiego 6
W Pracowni Działań Twórczych w Chorzowie odbywają się regularnie zajęcia rękodzieła dla osób w różnym wieku prowadzone przez Aleksandrę Kajewską (firma Luna-Art) oraz inne instruktorki. Można się tutaj uczyć m.in. witrażu, mozaiki, wytapiania świec, tworzenia >>

Rebel Garden

Chorzów / al. gen. J. Ziętka 7

Stadion Śląski

Chorzów / ul. Katowicka 10

Teatr Czarnego Tła

Chorzów / ul. Poniatowskiego 6

Teatr Rozrywki

Chorzów / ul. Konopnickiej 1