Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

Poraj / ul. Piłsudskiego 14
Gminny Ośrodek Kultury w Poraju jest instytucją zajmującą się działalnością kulturalną na terenie gminy Poraj, istnieje od 1977 roku. >>

Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie

Niegowa / ul. Wojska Polskiego 2
Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Niegowa. >>

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Żarki / ul. Moniuszki 2
Strukturę Ośrodka Kultury tworzą dom kultury w Żarkach oraz osiem świetlic wiejskich – w Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie, Ostrowie, Zaborzu, Czatachowie, Zawadzie, Jaworzniku i Kotowicach. >>