Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie

Chorzów / ul. Sienkiewicza 3
Galeria promuje i upowszechnia sztukę profesjonalną. Prezentuje mieszkańcom Chorzowa i regionu dorobek artystów plastyków różnych dyscyplin. >>

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Częstochowa / al. Najświętszej Maryi Panny 64 (pawilony Cepelii)
Galeria istnieje od 1977 roku. Promuje i prezentuje sztukę współczesną. Organizuje wystawy indywidualne, zbiorowe, problemowe artystów polskich i zagranicznych. >>