Muzeum w Sosnowcu

Sosnowiec / ul. Chemiczna 12
Muzeum w Sosnowcu zlokalizowane w Pałacu Schöna przy ulicy Chemicznej pośród drzew Parku Schöna. Zostało powołane 1 marca 1985 roku jako Oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Od samego początku mieści się w obecnej lokalizacji. Przy Muzeum funkcjonuje Dział >>

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie / ul. Chopina 6
Muzeum historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w zespole pałacowo-parkowym. >>