Muzeum Jana Wałacha w Istebnej

Istebna-Andziołówka /
Muzeum Jana Wałacha w Istebnej to prywatne muzeum położone w Istebnej, na terenie przysiółka Andziołówka. Poświęcone jest osobie oraz twórczości grafika, malarza i drzeworytnika Jana Wałacha. >>

Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra

Skoczów / Rynek 2
Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra mieści się przy ul. Rynek 2 w Skoczowie. Działalność rozpoczęło w listopadzie 1994 r. Stało się to po oddaniu do użytku, na cele ekspozycyjne, pomieszczeń na parterze przylegającej do skoczowskiego ratusza kamienicy, w której urodził się >>

Muzeum regionalne „Na Grapie”

Jaworzynka / Jaworzynka 720 (przysiółek Gorzołki)
Muzeum regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce zostało otwarte w dniu 19 czerwca 1993 z inicjatywy miłośnika ziemi cieszyńskiej, poety i pisarza Jerzego Ruckiego. >>

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Cieszyn / ul. Tadeusza Regera 6