Muzeum Jana Wałacha w Istebnej

Istebna-Andziołówka /
Muzeum Jana Wałacha w Istebnej to prywatne muzeum położone w Istebnej, na terenie przysiółka Andziołówka. Poświęcone jest osobie oraz twórczości grafika, malarza i drzeworytnika Jana Wałacha. >>

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą

Miedźno / Mokra 194
Będąc w Mokrej warto odwiedzić Muzeum Kultury Przeworskiej i Izbę Pamięci Bitwy pod Mokrą. >>

Muzeum Miasta Jaworzna

Jaworzno / ul. Pocztowa 5

Muzeum Miasta Mysłowice

Mysłowice / ul. Stadionowa 7a

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie / ul. Chopina 6
Muzeum historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w zespole pałacowo-parkowym. >>