Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko

Gliwice / ul. Pszczyńska 85
Przebudowana, dawna studencka stołówka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która została zmieniona w nowoczesny ośrodek kultury, służący przede wszystkim studentom, ale i pozostałym mieszkańcom Gliwic. >>

Dom Kultury w Knurowie

Knurów-Szczygłowice / ul. Górnicza 1

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

Gierałtowice / ul. Wojciecha Korfantego 7b