Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

Wręczyca Wielka / ul. Śląska 20

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

Krzepice / ul. Częstochowska 27
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach jest samorządową instytucją kultury, został powołany w 2005 roku. Placówka stara się rozpoznawać i realizować potrzeby kulturalne społeczności lokalnej. >>

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu

Lipie / ul. Częstochowska 95
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Lipie. >>

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie

Miedźno / ul. Filipowicza 5