Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Katowice / pl. Sejmu Śląskiego 2
1 lutego 2016 roku z połączenia Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek powstała nowa instytucja kultury: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. >>

Klub Bakcyl Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

Sosnowiec-Zagórze / ul. Koszalińska 25

Klub Bios Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze

Sosnowiec / ul. Lenartowicza 108

Klub Dobra w Jaworznie

Jaworzno / ul. Podlesie 13

Klub Harcówka w Rybniku-Ligocie

Rybnik-Ligota / ul. Zakątek 19

Klub Kultury Lokalnej Sztukateria w Knurowie

Knurów / ul. Kosmonautów 7a