Klub Bios Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze

Sosnowiec / ul. Lenartowicza 108

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Rędziny / ul. Mickiewicza 7

Bielskie Centrum Kultury

Bielsko-Biała / ul. Juliusza Słowackiego 27
BCK prowadzi działalność w oparciu o dwie placówki: Dom Muzyki (ul. Słowackiego 27) i Dom Tańca (ul. Komorowicka 53a). >>