II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRÓW - TOSZEK 2005

VI GALA ROCKA

X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWYIM. KS. ANTONIEGO CHLONDOWSKIEGO

ROCK NOC

VI SZOPIENICKI SIERPIEŃ MUZYCZNY

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI JANA SEBASTIANA BACHA

III TURNIEJ ROCK & ROLLA