„Sztuka łączenia 6”

Już po raz szósty artyści z Polski i Czech połączyli swoje pasje w tworzeniu oryginalnych prac prezentujących nowe oblicze Rybnika. >>

Dzieje Popielowa i Radziejowa dzielnic Rybnika

Muzeum w Rybniku w swoich pracach badawczych i wydawniczych poświęca wiele uwagi poznaniu i popularyzacji historii Rybnika w jego aktualnych granicach administracyjnych. Efektem tej pracy jest  kolejny tom z serii Zeszyty Rybnickie – >>

„Zyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie”

Książka zawiera opisy zwyczajów i obrzędów całej historycznej Żywiecczyzny. Stanowi cenne źródło informacji dla folklorystów, muzyków, choreografów naukowców i każdego pasjonata żywieckiego >>

„Śląskie mity”

„Śląskie mity” to niezwykła historia upadłego anioła - Beboka, który staje się przewodnikiem po Śląsku na wpół magicznym, na wpół realnym, gdzie postacie kojarzone do tej pory z tradycyjnymi podaniami i >>

Biografia Wojciecha Korfantego

Biografia Wojciecha Korfantego pióra Jana F. Lewandowskiego jest pierwszą biografią Górnoślązaka w serii „Biografie sławnych ludzi” Państwowego Instytutu Wydawniczego, mającej już czterdziestoletnią tradycję. >>

Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Filmowy, teatralny, cyrkowy oraz społeczno-polityczny. Służący reklamie handlowej, plakat połączył wymiar reklamowy z artystycznym, stając się przy okazji zapisem politycznego i przede wszystkim kulturalnego życia Polski. Muzeum Śląskie >>

Górny Śląsk zaczarowany w pocztówce

Uzdrowiska oraz kurorty, pałace należące do górnośląskich rodów szlacheckich i magnatów przemysłowych, nieistniejące już zakłady przemysłowe, miasteczka, wsie oraz duże miasta. Muzeum Śląskie zaprasza do zapoznania >>

„Z dziejów Mikołowa. Wybrane zagadnienia”

Zebrane w niniejszym tomie artykuły są pokłosiem konferencji naukowej z kwietnia 2011 r., zorganizowanej wspólnie przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Miejską Placówkę Muzealną w Mikołowie. Autorzy starali się w >>

„Jerzozwierz” zwrócił uwagę krytyków

Na trudnym rynku księgarskim w Polsce kolejna publikacja Muzeum w Gliwicach, „Jerzozwierz. Portrety i autoportrety Jerzego Lewczyńskiego” - wydana w serii Czytelnia Sztuki - zainteresowała opiniotwórcze osoby świata kultury i >>

Facebook