Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club

Gliwice / Pl. Inwalidów Wojennych 1

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

Radlin / ul. Mariacka 9

Centrum Sztuki Kontrast

Bielsko-Biała / ul. 1 Maja 12

Stowarzyszenie Serfenta

Cieszyn / ul. Zamkowa 1

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne

Bielsko-Biała / ul. Kosynierów 32
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne założyli historycy, archeolodzy, historycy sztuki, etnografowie oraz miłośnicy historii i tradycji Bielska-Białej i szeroko rozumianego regionu bielskiego. Po co? Żeby upowszechniać i rozwijać wiedzę dotyczącą lokalnej historii oraz dziedzictwa >>