warsztaty

Haft koralikowy | warsztaty

Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu organizuje dla dorosłych warsztaty artystyczne „Haft koralikowy”.   >>

Halloween po śląsku

Choć zagraniczne zwyczaje związane z halloween stały się popularne w naszej kulturze, nie musimy sięgać po obce, by poczuć dreszczyk grozy. A to dlatego, że nasi przodkowie wierzyli w duchy, zmory i upiory, od których włos jeży się >>

HartOFFanie Teatrem: Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno-teatralnych

Pobyt tolerowany – (termin prawny) forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa. >>

HartOFFanie Teatrem: warsztaty teatralne z Jo Strømgren Kompani

Becek zaprasza na warsztaty teatralne z jednym z najoryginalniejszych zespołów norweskich – z Jo Strømgren Kompani. >>

Hej kolęda, kolęda

„Sobotnie spotkanie z wiedzą”, w czasie którego uczestnicy zapoznają się ze zwyczajem chodzenia po kolędzie, a także – w dalszej części zajęć – wykonają gwiazdy kolędnicze. >>

Humaniści skuteczni na rynku pracy

Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z włoskim partnerem – Stowarzyszeniem Eurocultura, pod nadzorem podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. >>