warsztaty

Kasa jako ośrodek marketingowo-sprzedażowy instytucji kultury

Oto pierwsze szkolenie przygotowane specjalnie dla kasjerów i organizatorów widowni. >>

Konferencja „Marketing i promocja placówki kulturalnej”

Firma Marketing Maestry zapraszana kolejną, czwartą już konferencję poświęconą problematyce marketingu w kulturze, która odbędzie się 8 maja o godz. 9.30 w katowicach. >>

Konferencja naukowa „Biznes w kulturze-kultura w biznesie”

1. Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze-kultura w biznesie” odbędzie się od 21 do 23 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. >>

Konferencja poświęcona strategiom dla teatrów

12 czerwca w godz. od 9.30 do 16.00 w siedzibie firmy Marketing Maestry w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona strategiom marketingowym dla teatrów. >>

Konferencja „Projekt Metropolis”: „Wokół metody kreślenia obrazu regionu”

Konferencja towarzyszy wystawie finałowej programu „Projekt Metropolis”. W jej ramach analizie poddany zostanie sam proces powstawania programu, przede wszystkim istota rezydencji artystycznych i działań kuratorskich, podstawowych >>

Konferencja warsztatowa „Zarządzanie domem kultury”

Od 13 do 14 listopada w siedzibie firmy Marketing Maestry w Katowicach odbędzie się konferencja menadżerska dla dyrektorów domów oraz instytucji kultury. >>

Kongres Menadżerów Kultury

Od 12 do 14 września w Katowicach odbędzie się Kongres Menedżerów Kultury zajmujących się organizacją widowni, promocją, marketingiem, badaniami społecznymi.   >>

Kongres Menedżerów Kultury

Stowarzyszenie Inicjatywa zaprasza w dniach 8–10 grudnia na Kongres Menedżerów Kultury. Przemówienie programowe pt. "Widz jest klientem, teatr jest produktem" wygłosi Tomasz Szabelski, dyrektor Kongresu. >>

Konkurs na inicjatywy edukacji kultrowej na rzecz dzieci i młodzieży woj. śląskiego

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych do konkursu na inicjatywy edukacji kulturowej prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim. >>

Kurs dla Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego

W kursie może uczestniczyć każdy – nie ma żadnych ograniczeń, nie jest wymagane skierowanie przez pracodawcę. Kurs składa się z 10 spotkań 8-godzinnych, koszt orientacyjny wynosi 800 zł brutto. Kurs odbywać się będzie w >>