Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Osiny

Żory / ul. Dolne Przedmieście 1

Zespół Ludowy Skrajniczanki

Skrajnica / Skrajnica 8

Zespół Ludowy Zalesianka z Zalesic

Przyrów / ul. Częstochowska 7

Zespół „Młode Rybniczanki” z Rybnika

Rybnik / ul. Władysława Broniewskiego 23

Zespół Obrzędowy Grusza

Rzerzęczyce / ul. Częstochowska 29

Zespół Pieśni i Tańca Beskid

Bielsko-Biała / ul. 1 Maja 12
Zespół Pieśni i Tańca Beskid powstał w 1954 roku przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenko w Bielsku-Białej. Trzy lata później patronat nad nim przejął i do dziś sprawuje Dom Kultury Włókniarzy. Kierownictwem i choreografią zajmuje się Romana Polok, opracowaniem >>

Zespół Pieśni i Tańca Bielsko

Bielsko-Biała / ul. Komorowicka 53a - Dom Tańca

Zespół Pieśni i Tańca Chorzów

Chorzów / ul. S. Batorego 6