O nas

 

Portal Silesiakultura.pl to informator kulturalny województwa śląskiego, w którym znajdziemy:

  • kalendarium imprez kulturalnych
  • wydarzenia filmowe, muzyczne, teatralne i literackie
  • repertuary kin, teatrów, filharmonii, opery
  • śląską fototekę – nowoczesną galerię zdjęć
  • zapowiedzi warsztatów i konkursów
  • informacje adresowe o instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, klubach oraz amatorskich zespołach artystycznych
  • programy wystaw w galeriach i muzeach.

 

Administratorem „Informatora Kulturalnego Województwa Śląskiego” jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej (www.rok.bielsko.pl). Pod adresem www.silesiakultura.pl „Informator” jest dostępny od grudnia 2005 roku, wcześniej (od 2002 roku) pod tym samym adresem funkcjonowała „Baza danych o kulturze w województwie śląskim”.

 

Aktualna wersja portalu powstała dzięki projektowi „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

 

Zapraszamy do lektury i współpracy w redagowaniu jedynego portalu internetowego poświęconego kulturze w całym województwie śląskim (redakcja@silesiakultura.pl).

 

Wydarzenia, imprezy, zespół, stowarzyszenie kulturalne można zgłaszać bezpłatnie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie lub skontaktować się z redakcją albo wydawcą – Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej.

 

Kultura w województwie śląskim

 

Województwo śląskie jest obszarem wielokulturowym, ukształtowanym przez ludność pochodzenia polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz żydowskiego. Cechą charakterystyczną regionu jest zróżnicowanie jego głównych obszarów kulturowych: Górnego Śląska, Zagłębia, Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego oraz ziemi częstochowskiej.

 

Materialnym wyrazem zróżnicowania są charakterystyczne dla regionu zabytki. Należą do nich drewniane kościółki o konstrukcji zrębowej – w trzech regionach Polski, w tym w województwie śląskim, jest ich więcej niż w całej Europie. W województwie występują także zabytki związane z kulturą przemysłową, m.in. fabryczne zespoły patronackie – Giszowiec, Nikiszowiec, Sosnowiec, podziemne wyrobiska w Tarnowskich Górach, Zabrzu i Rybniku. Na kilka tysięcy szacuje się liczbę zabytków techniki. Są również zabytki architektury mieszkalnej (np. 38 układów urbanistycznych, bytomska secesja) oraz kompozycje krajobrazowe (w tym 98 zabytkowych parków). Zmieniające się granice państw, które przebiegały przez obszar dzisiejszego województwa śląskiego, pozostawiły unikalne zabytki architektury militarnej – od zamków-warowni usytuowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, po śląski obszar warowny z lat 30. XX wieku.

 

Na wszystkich zainteresowanych czeka „Szlak zabytków techniki w województwie śląskim”, na którym znajdują się stare kopalnie, huty, elektrownie, fabryki, itp., stanowiące ważną część historii i przemysłowej tradycji regionu. Uratowane przed zburzeniem lub dewastacją zabytki dziedzictwa przemysłowego są – wraz z kościółkami już wpisanymi w „Szlak architektury drewnianej” oraz opracowywanym „Szlakiem architektury militarnej” – atrakcją turystyczną regionu.

 

Od paru lat zaobserwować można w województwie śląskim wzrost aktywności twórczej, tak środowisk profesjonalnych, jak i amatorskich. Wskaźnikiem tego jest liczba zakładanych zespołów artystycznych, stowarzyszeń i fundacji oraz coraz bogatsza oferta instytucji kulturalnych. Szeroko znani nie tylko w kraju są artyści wywodzący się z Akademii Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych. Do tego grona należą m.in. Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Krystian Zimerman, Eugeniusz Knapik, Tadeusz Grabowski i Roman Kalarus. Znaczącą rolę odgrywa środowisko ludzi filmu i teatru, któremu patronują reżyserzy Kazimierz Kutz i Lech Majewski. Coraz więcej do powiedzenia mają młodzi twórcy, jak reżyserka Magda Piekorz i literat Wojciech Kuczok.

 

Województwo jest miejscem wielu znaczących imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W Katowicach odbywają się m.in. OFF Festival, Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga i Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, w Częstochowie – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, w Bytomiu – Festiwal Sztuki Tanecznej, w Bielsku-Białej – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Festiwal Kompozytorów Polskich i Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, w Beskidach – Tydzień Kultury Beskidzkiej, a na Górnym Śląsku - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej.


Samorząd województwa śląskiego jest organizatorem 18 instytucji kultury. Poniżej przedstawiamy je pokrótce.

Ars Cameralis Silesiae Superioris

Biblioteka Śląska

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach

Filharmonia Śląska

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Opera Śląska w Bytomiu

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Silesia Film w Katowicach

Teatru Rozrywki w Chorzowie

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

 

Działalność ww. instytucji w sposób znaczący wpływa na stan kultury w województwie. Jest cennym uzupełnieniem i rozwinięciem inicjatyw podejmowanych przez setki instytucji podległych samorządom miejskim, gminnym i powiatowym. Duży wpływ na życie kulturalne regionu mają także liczne i bardzo aktywne organizacje pozarządowe. Coraz bogatszą ofertą dysponują prywatne galerie i kluby.

Województwo śląskie zaprasza wszystkich zainteresowanych do placówek kultury działających w regionie. Więcej informacji o życiu kulturalnym województwa można znaleźć w innych miejscach tego portalu, a także bezpośrednio w placówkach i na ich stronach www.