I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FOTOGRAFII OTWORKOWEJ Jastrzębie Zdrój 2005


Fotografie otworkowe wykonywane są przeważnie niezbyt skomplikowanymi
aparatami - sprawnemu "otworkowcowi" do zrobienia takiego urządzenia
może wystarczyć zwykła puszka. Skąd więc w dobie coraz większego
postępu technicznego tylu artystów przyciągają możliwości camery
obscury (nie całkiem fortunne to określenie, bo niejedna camera
obscura obiektyw miała)?

I Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej nie miał na celu
odpowiedzi na to pytanie. Organizując Festiwal chcieliśmy
zaprezentować różnorodność tego rodzaju fotografii i zachęcić do
obcowania z tą formą sztuki. Fotografia otworkowa pozwala spojrzeć na
świat w inny, niekonwencjonalny, sposób. Ludzie, przedmioty, pejzaże,
z którymi spotykamy się na codzień, sfotografowane aparatem otworkowym
zyskują zupełnie inny, często bajkowy, wymiar.

Podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej w 25
galeriach Górnego Śląska (pełna lista galerii znajduje się na
www.offo.prv.pl) swoje zdjęcia prezentuje około 50 autorów. Wśród nich
bardzo wielu należy do ZPAF czy ZPAP, są też wykładowcy wyższych
uczelni artystycznych, zdobywcy wielu nagród w rozmaitych konkursach
fotograficznych.

Organizatorzy nie ingerowali w autoprezentacje autorskie, stąd też są
one różnorakie od pełnego CV do form ascetycznych. Wydawnictwo "I
Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej Jastrzębie Zdrój 2005"
towarzyszące Festiwalowi daje każdemu możliwość przebywania z
fotografią otworkową również po wyjściu z galeryjnej sali, zawiera
także materiały dotyczące techniki fotografii otworkowej, opracowane
przez najwybitniejszych polskich artystów. Być może dzięki nim grono
osób zajmujących się tą techniką fotograficzną powiększy się.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim autorom prac
prezentowanych na wystawach Festiwalu, galeriom oraz tym, którzy
pomogli w realizacji projektu.
Zespół Organizacyjny:
- Witold Englender (AFIAP, ZDFP) - Jastrzębski Klub Fotograficzny
"Niezależni"
- Jarosław Gilga - Prezes Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego
"Niezależni"
- Krzysztof Łapka - Grupa Fotograficzna "FLASH" w Rybniku
wspólpraca
- Paweł Janczaruk (ZPAF, AFRP) - Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz